Representantforslag om å sikre et godt sykehustilbud til pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Irene Ojala, Kristoffer Robin Haug Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (MDG), (PF) Tilråding levert 21.12.2021 Innst. 92 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fremmet av Kristoffer Robin Haug fra MDG og Irene Ojala fra Pasientfokus om å sikre et godt sykehustilbud til pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.12.2021

   Debattert i Stortinget 18.01.2022
   Votert i Stortinget 18.01.2022