Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2020-2021

Meld. St. 4 (2021-2022)

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Statsministerens kontor Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang