Endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang