Endringar i statsbudsjettet 2021 under Olje- og energidepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 09.12.2021 Innst. 94 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2021 under Olje- og energidepartementet. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.12.2021

   Debattert i Stortinget 17.12.2021
   Votert i Stortinget 17.12.2021