Endringar i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet (driftskreditt til Nye Veier AS og kostnadsrammer) og revisjon av bompengepakke (fylkesveg)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 13.12.2021 Innst. 79 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet under Samferdselsdepartementet. Det ble fremmet forslag om endrede kostnadsrammer i noen utbyggingsprosjekter, en driftskreditt for Nye Veier AS, og en revisjon av bompengeopplegget i Bømlopakken. Regjeringens forslag ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.12.2021

   Debattert i Stortinget 20.12.2021
   Votert i Stortinget 20.12.2021