Vegpakke Harstad i Troms og Finnmark - revidert finansieringsopplegg

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 10.06.2021 Innst. 658 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet revidert finansieringsopplegg for Vegpakke Harstad i Troms og Finnmark, jf. Prop 204 S (2020-2021) og Innst. 658 S (2020–2021). Det ble flertall for følgende vedtak: I Stortinget slutter seg til delvis bompengefinansiering av revidert Vegpakke Harstad i Troms og Finnmark. II Stortinget samtykker i at Bompengeselskap Nord AS får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til utbygging og finansiering av revidert Vegpakke Harstad i Troms og Finnmark. Vilkårene framgår av Prop. 204 S (2020–2021). III Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med Bompengeselskap Nord AS om delfinansiering av revidert Vegpakke Harstad. Avtalen gir bompengeselskapet rett til å kreve inn bompenger innenfor de vilkårene Prop. 204 S (2020–2021) fastsetter.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.06.2021

   Debattert i Stortinget 14.06.2021
   Votert i Stortinget 15.06.2021