Representantforslag om at Norge må innta en lederrolle i kampen mot dødelige autonome våpensystemer (drapsroboter)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Petter Eide Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 19.05.2021 Innst. 492 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om at Norge må innta en lederrolle i kampen mot dødelige autonome våpensystemer (drapsroboter). Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.05.2021

   Debattert i Stortinget 09.06.2021
   Votert i Stortinget 10.06.2021