Representantforslag om etablering av et pilotprogram for industri 4.0

Dokument 8:260 S (2020-2021), Innst. 534 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kari Henriksen, Lise Christoffersen, Rigmor Aasrud, Terje Aasland, Tellef Inge Mørland, Åsunn Lyngedal Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 534 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om etablering av et pilotprogram for industri 4.0. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 02.06.2021
   Votert i Stortinget 03.06.2021