Representantforslag om etablering av et pilotprogram for industri 4.0

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kari Henriksen, Lise Christoffersen, Rigmor Aasrud, Terje Aasland, Tellef Inge Mørland, Åsunn Lyngedal Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 534 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om etablering av et pilotprogram for industri 4.0. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 02.06.2021
   Votert i Stortinget 03.06.2021