Melding for året 2020 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Ombudsmenn Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 584 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen årsmelding for 2020 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse. Komiteen peker på den viktige rollen forebyggingsenheten har spilt de siste årene. Komiteen viser til at det er gjennomført totalt 10 besøk til institusjoner innen barnevern, psykisk helse for barn og unge, sykehjem og bofellesskap for mennesker med utviklingshemming i 2020. Antallet besøk ble redusert grunnet pandemien. Komiteen merker seg og støtter oppfølgingen, anbefalingene og resultatene fra besøkene. Komiteen viser til at meldingen løfter fram temaene barns rettigheter i psykisk helsevern og ungdom som bor alene med voksne på barnevernsinstitusjon. Komiteen påpeker at det er alvorlig at barns rettigheter ikke ivaretas i psykisk helsevern og ber samtidig regjeringen være særlig oppmerksom på om rettighetene til disse barna ivaretas.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 01.06.2021
   Votert i Stortinget 01.06.2021