Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 10.12.2020 Innst. 156 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.2020

   Debattert i Stortinget 18.12.2020
   Votert i Stortinget 18.12.2020