Grunnlovsforslag om ny § 113 b (grunnlovfesting av derogasjon)

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Forslag fra (A)

Saksgang