Grunnlovsforslag om ny § 85a (om innbyggerinitierte folkeavstemninger)

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Forslag fra (FrP)

Saksgang