Representantforslag om etablering av Nav-ombud

Dokument 8:56 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Erlend Wiborg, Gisle Meininger Saudland Saka er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang