Representantforslag om en rettferdig boligpolitikk gjennom ikke-kommersielle boliger

Dokument 8:3 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Bjørnar Moxnes Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (R)

Saksgang