Representantforslag om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres

Dokument 8:183 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Bengt Fasteraune, Marit Knutsdatter Strand Saka er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang