Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om midlertidig returstans til Afghanistan, innføring av rimelighetsvilkår i internfluktvurderingen og en uavhengig tilsynsordning for tvangsretur

Dokument 8:179 LS (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Une Bastholm Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV),(MDG)

Saksgang