Representantforslag om midlertidig returstans til Afghanistan, innføring av rimelighetsvilkår i internfluktvurderingen og en uavhengig tilsynsordning for tvangsretur

Dokument 8:179 LS (2018-2019), Innst. 61 L (2019-2020)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Une Bastholm Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV), (MDG) Tilråding levert 21.11.2019 Innst. 61 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Representanftforslag 179 LS (2018-2019) om midlertidig returstans til Afghanistan, innføring av rimelighetsvilkår i internfluktvurderingen og en uavhengig tilsynsordning for tvangsretur, jf. Innst. 61 L (2019-2020). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.11.2019

   Første gangs behandling:
   Debattert i Stortinget 10.12.2019
   Votert i Stortinget 10.12.2019