Representantforslag om prøveordning som gir folk mulighet til å stille borgerforslag for behandling i Stortinget

Dokument 8:171 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Bjørnar Moxnes Saka er til behandling i Stortingets presidentskap Forslag fra (R)

Saksgang