Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om prøveordning som gir folk mulighet til å stille borgerforslag for behandling i Stortinget

Dokument 8:171 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Bjørnar Moxnes Saka er til behandling i Stortingets presidentskap Forslag fra (R)

Saksgang