Representantforslag om avvikling av au pair-ordningen og styrkede rettigheter for au pairene frem til ordningen er avskaffet

Dokument 8:162 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Karin Andersen, Petter Eide Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang