Representantforslag om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann

Dokument 8:126 S (2018-2019), Innst. 60 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Olivia Corso Salles Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 26.11.2019 Innst. 60 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Sosialistisk Venstreparti om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.11.2019

   Debattert i Stortinget 16.12.2019
   Votert i Stortinget 17.12.2019