Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet (som følge av IA-avtalen 2019-2022)

Prop. 48 S (2018-2019), Innst. 230 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 09.04.2019 Innst. 230 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet som følge av ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom regjeringen og partene i arbeidslivet (IA-avtalen 2019-2022). Budsjettproposisjonen følger opp enigheten mellom regjeringen og partene i arbeidslivet og inneholder forslag til nødvendige bevilgningsendringer for å etablere og følge opp virkemidler og tiltak i den nye IA-avtalen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.04.2019

   Behandla i Stortinget: 29.04.2019