Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse som ble holdt i Stortinget 5. mars 2019. Redegjørelsen ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene