Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018

Meld. St. 28 (2018-2019)

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang