Representantforslag om å hindre misbruk av godtgjørelser for stortingsrepresentanter

Dokument 8:67 S (2018-2019), Innst. 248 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørnar Moxnes Saka er behandla i Stortingets presidentskap Forslag fra (R) Tilråding levert 11.04.2019 Innst. 248 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Bjørnar Moxnes om å hindre misbruk av godtgjørelser for stortingsrepresentanter. Moxnes foreslo bl.a. at presidentskapet skulle gjeninnføre attestering fra partigruppene for representantenes reiser innenlands, at det skulle innføres et felt i reiseregningsskjemaet om hvorvidt tjenestereisen ble kombinert med private formål, en granskning med mål om å avdekke eventuelle gjenværende tilfeller av omfattende juks med reiseregningene og økt bruk av stikkprøver for å skjerpe kontrollen av reiseregningene på Stortinget. Forslagene ble ikke vedtatt. Presidentskapet viste i sin innstilling til at kravene til dokumentasjon er skjerpet, men at det å være stortingsrepresentant er et tillitsverv, ikke et yrke. Representantene omfattes ikke på samme måte som andre grupper i samfunnet av avtaleverk og lovverk om lønn og arbeidstid. Presidentskapet vil også fremme en egen sak om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.04.2019

   Behandla i Stortinget: 30.04.2019