Representantforslag om gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Dokument 8:33 S (2018-2019), Innst. 136 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hadia Tajik, Leif Audun Sande, Lise Christoffersen, Arild Grande Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 17.01.2019 Innst. 136 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.01.2019

   Behandla i Stortinget: 12.02.2019