Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

Prop. 5 L (2018-2019), Innst. 36 L (2018-2019), Lovvedtak 5 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 06.11.2018 Innst. 36 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i introduksjonsloven, jf. Prop. 5 L (2018-2019), jf. Innst. 36 L (2018-2019). Endringene innebærer feilrettinger som følge av ulike ikrafttredelsestidspunkt på flere endringslover våren 2018.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.11.2018

   Behandla andre gang i Stortinget: 20.11.2018