Trontaledebatt

Status: Utgreiinga og debatten om utgreiinga er haldne.

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i kortversjon

      Stortinget har behandlet Hans Majestet Kongens tale til det 163. storting ved dets åpning, den såkalte trontalen, og meldingen om Noregs rikes tilstand og styring. Et forslag fra Senterpartiet om å be regjeringen innlede dialog med Den norske kirke, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, KS, relevante frivillige kulturminneorganisasjoner og andre interessenter hvordan en forsterket strategi for vedlikehold av kulturhistorisk viktige kirker kan utformes, ble vedtatt med stemmene fra Ap, Sp, SV, KrF, MDG og Rødt.

    • Slik stemte representantene