Representantforslag om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen

Dokument 8:237 S (2017-2018), Innst. 172 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Torhild Bransdal, Kjell Ingolf Ropstad, Simon Molvær Grimstad, Tore Storehaug Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Foslag fra (KrF) Tilråding levert 19.02.2019 Innst. 172 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Representantforslag 237 S (2017-2018) fra stortingsrepresentantene Torhild Bransdal, Kjell Ingolf Ropstad, Tore Storehaug og Simon Molvær Grimstad om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen, jf. Innst. 172 S (2018-2019). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.02.2019

   Behandla i Stortinget: 05.03.2019