Representantforslag om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning

Dokument 8:234 S (2017-2018), Innst. 77 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kari Henriksen, Kristian Torve, Nina Sandberg, Rigmor Aasrud, Arild Grande Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 27.11.2018 Innst. 77 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen legge til rette for at toppidrettsutøvere kan studere ved å utvikle flere tilpassede studietilbud, legge bedre til rette for deltidsstudenter og åpne for at toppidrettsutøvere og andre med særlig grunn kan søke om å få studiestøtte ut over åtte år. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.11.2018

   Behandla i Stortinget: 05.12.2018