Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2016

Meld. St. 43 (2016-2017), Innst. 171 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 06.03.2018 Innst. 171 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Meld. St. 43 (2016-2017) Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2016, jf. Innst. 171 S (2017-2018). Stortinget har vedtatt å vedlegge meldingen protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.03.2018

   Behandla i Stortinget: 15.03.2018