Representantforslag om bedre tilgjengelighet og reduserte helsekøer ved å øke antallet avtalespesialister

Dokument 8:139 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bent Høie, Ingjerd Schou, Sonja Irene Sjøli, Sylvi Graham Forslag fra (H)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Vedtatt ikke behandlet