Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(181 - 200 av 224)

Januar 2019 (13)

 • Representantforslag om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket

  Dokument 8:1 S (2018-2019), Innst. 139 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Emilie Enger Mehl om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket

  Saksordførar: Saudland, Gisle Meininger
  Behandla: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om CO2-fond for utslippsfri oljeproduksjon

  Dokument 8:18 S (2018-2019), Innst. 106 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm og Audun Lysbakken om CO2-fond for utslippsfri oljeproduksjon

  Saksordførar: Halleland, Terje
  Behandla: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

  Dokument 8:15 S (2018-2019), Innst. 138 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Espen Barth Eide og Else-May Botten om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

  Saksordførar: Borch, Sandra
  Behandla: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om straffegjennomføring i kriminalomsorgen

  Dokument 8:65 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Kari Henriksen og Hadia Tajik om straffegjennomføring i kriminalomsorgen

  Referert: 17.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven

  Dokument 8:11 S (2018-2019), Innst. 107 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Sheida Sangtarash og Freddy André Øvstegård om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven

  Saksordførar: Hagerup, Margret
  Behandla: 17.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en arbeidstidsreform for mennesker og miljø

  Dokument 8:17 S (2018-2019), Innst. 108 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en arbeidstidsreform for mennesker og miljø

  Saksordførar: Wiborg, Erlend
  Behandla: 17.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester

  Dokument 8:7 S (2018-2019), Innst. 96 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester

  Saksordførar: Sande, Leif Audun
  Behandla: 17.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om sikring av helikopterberedskap i Nord-Norge

  Dokument 8:66 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sandra Borch, Liv Signe Navarsete og Geir Adelsten Iversen om sikring av helikopterberedskap i Nord-Norge

  Referert: 15.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om bedre sikkerhet på sjøen

  Dokument 8:32 S (2018-2019), Innst. 121 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Steinar Reiten, Olaug V. Bollestad og Tore Storehaug om bedre sikkerhet på sjøen

  Saksordførar: Johnsen, Tor André
  Behandla: 15.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om endring av inndelingslova § 17

  Dokument 8:44 L (2018-2019), Innst. 123 L (2018-2019), Lovvedtak 37 (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17

  Saksordførar: Thommessen, Olemic
  Behandla: 15.01.2019

  Lovsak | Lov

Desember 2018 (16)