Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 87)

Utan tema (4)

Aksjer (1)

Arbeidsliv (1)

Barn (1)

Den norske kirke (1)

 • Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Prop. 130 L (2018-2019)

  Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordførar: Lossius, Jorunn Gleditsch
  Referert: 21.06.2019

  Lovsak | Komitébehandling

Domstoler (2)

Eu/eøs (3)

Familie (2)

Finanser (6)