Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 18 av 18)

Ingen saksordførar (14)

Asheim, Henrik (2)

 • Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2020

  Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 5 S (2019-2020)

  Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Referert: 08.10.2019

  Budsjett | Komitébehandling
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2020

  Meld. St. 1 (2019-2020), Innst. 2 S (2019-2020)

  Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Referert: 08.10.2019

  Budsjett | Komitébehandling

Soleim, Vetle Wang (2)

 • Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2020

  Prop. 1 LS (2019-2020), Innst. 3 S (2019-2020)

  Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Referert: 08.10.2019

  Budsjett | Komitébehandling
 • Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2020

  Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 3 S (2019-2020)

  Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Referert: 08.10.2019

  Budsjett | Komitébehandling