Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 105)

Ikkje sendt til komité (6)

Arbeids- og sosialkomiteen (1)

 • Representantforslag om arbeidsvilkår foran anbudsregimer

  Dokument 8:169 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes og Sheida Sangtarash om arbeidsvilkår foran anbudsregimer

  Saksordførar: Hagerup, Margret
  Referert: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Energi- og miljøkomiteen (5)

Familie- og kulturkomiteen (7)

 • Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

  Dokument 8:174 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

  Saksordførar: Øvstegård, Freddy André
  Referert: 21.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Opplysningsvesenets fond

  Meld. St. 29 (2018-2019)

  Opplysningsvesenets fond

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Referert: 21.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Dokument 8:168 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein og Sheida Sangtarash om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Saksordførar: Hjemdal, Silje
  Referert: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken

  Dokument 8:166 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Trond Giske, Hadia Tajik og Tuva Moflag om styrking av LHBTI-politikken

  Saksordførar: Øvstegård, Freddy André
  Referert: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet

  Dokument 8:164 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Marian Hussein og Solveig Skaugvoll Foss om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet

  Saksordførar: Johnsen, Kristin Ørmen
  Referert: 12.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

  Meld. St. 25 (2018-2019)

  Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordførar: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Referert: 11.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å vedta at «Ja, vi elsker dette landet» skal anerkjennes som Norges offisielle nasjonalsang

  Dokument 8:161 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Wold, Hans Andreas Limi, Per Willy Amundsen, Solveig Horne, Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Erlend Wiborg om å vedta at «Ja, vi elsker dette landet» skal anerkjennes som Norges offisielle nasjonalsang

  Saksordførar: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Referert: 04.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Finanskomiteen (4)