Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 1 av 1)

Svangerskap (1)

 • Endringer i abortloven (fosterreduksjon)

  Prop. 106 L (2018-2019), Innst. 370 L (2018-2019), Lovvedtak 95 (2018-2019)

  Endringer i abortloven (fosterreduksjon)

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordførar: Bekkevold, Geir Jørgen
  Behandla: 13.06.2019

  Lovsak | Lov