Stortingsrepresentantenes konfesjonelle tilhørighet 2005-2009*

Parti Antall repr. Den norske kirke Annet trossamfunn Intet trossamfunn Ubesvart
A 61 40 65,6 5 8,2 10 16,3 6 9,8
FrP 38 29 76,3 1 2,6 1 2,6 7 18,4
H 23 19 82,6 0 0,0 3 13,0 1 4,3
SV 15 3 20,0 2 13,3 3 20,0 7 46,7
Sp 11 10 90,9 0 0,0 0 0,0 1 9,1
KrF 11 9 81,8 1 9,1 0 0,0 1 9,1
V 10 9 90,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0
I alt 169 119 70,4 9 5,3 17 10,1 24 14,2

*Antall i absolutte tall og prosent

Av regjeringens 19 medlemmer oppgir 14 å være medlemmer av Den norske Kirke, to har ingen konfesjonell tilhørighet og tre har ikke besvart.


Sist oppdatert: 12.03.2008 13:37