Statistikk

Stortingsrepresentantens kjønn, alder, utdannelse, yrke og konfesjonell tilhørighet

Statistikk Periode
stortingsrepresentantenes gjennomsnittsalder 1900–2017
stortingsrepresentantenes gjennomsnittsalder fordelt på partigruppe 1961–2013
gjennomsnittsalder for nye stortingsrepresentanter 2013     2009
stortingsrepresentantene fordelt på aldersgrupper og partier 2013 2009 2005 2001
stortingsrepresentantenes alder, fødselsår og ansiennitet 2013 2009 2005

2001

1997

stortingsrepresentantenes utdannelse og yrke 1997–2013
stortingsrepresentantenes konfesjonelle tilhørighet 2013 2009 2005 2001 1997
kvinnelige stortingsrepresentanter og vararepresentanter 2013 2009 2005 2001
Historisk informasjon om kvinner
på Stortinget
Kvinner på Stortinget

Sist oppdatert: 17.03.2021 10:53