Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Statistikk

Stortingsrepresentantens kjønn, alder, utdannelse, yrke og konfesjonell tilhørighet

StatistikkPeriode
stortingsrepresentantenes gjennomsnittsalder 1900–2013
stortingsrepresentantenes gjennomsnittsalder fordelt på partigruppe 1961–2013
gjennomsnittsalder for nye stortingsrepresentanter 2013     2009
stortingsrepresentantene fordelt på aldersgrupper og partier 2013 2009 2005 2001
stortingsrepresentantenes alder, fødselsår og ansiennitet 2013 2009 2005

2001

       

1997

stortingsrepresentantenes utdannelse og yrke 1997–2013
stortingsrepresentantenes konfesjonelle tilhørighet 2013 2009 2005 2001
        1997
kvinnelige stortingsrepresentanter og vararepresentanter 2013 2009 2005 2001
  1997      
Historisk informasjon om kvinner
på Stortinget
Kvinner på Stortinget

Sist oppdatert: 28.07.2017 12:43