Kvinnelige stortingsrepresentanter fordelt på parti 2009-2013

Parti Antall representanter Antall kvinner Antall kvinner i %
A 64 32 50,0
FrP 41 10 24,4
H 30 9 30,0
SV 11 3 27,3
Sp 11 7 63,6
KrF 10 4 40,0
V 2 2 100,0
I alt 169 67 39,6
Av 439 vararepresentanter er 205 kvinner, 46,7 %

Sist oppdatert: 08.12.2009 09:57