Kvinnelige stortingsrepresentanter fordelt på parti 2001-2005

Parti Antall representanter Antall kvinner Antall kvinner i %
A 43 20 46,5
H 38 12 32,1
FrP 26 3 12,0
SV 23 11 47,8
KrF 22 8 36,3
Sp 10 6 60,0
V 2 0 0,0
Kystpartiet 1 0 0,0
I alt 165 60 36,4
Av 457 vararepresentanter er 217 kvinner, 47,5 %

Sist oppdatert: 07.03.2008 14:36