Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om statsråden mener det er positivt med de høye strømprisene vi ser for tiden i hele landet og særlig i de sørlige kraftregioner, og om dette er en ønskelig utvikling med tanke på å få ned forbruk og klimautslipp

Datert: 25.11.2021
Besvart: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Marius Arion Nilsen (FrP)

Spørsmål

Marius Arion Nilsen (FrP): I NRK-programmet Debatten 23. september uttalte Arbeiderpartiets representant at det var positivt med høye strømpriser, for da går forbruket, og presumptivt utslippene, ned. Olje- og energidepartementet har tidligere bekreftet at fullelektrifisering av sokkelen vil øke strømregningen med opp mot 1 200 kroner årlig for en gjennomsnittlig norsk husholdning.

Mener statsråden det er positivt med de høye strømprisene vi ser for tiden i hele landet og særlig i de sørlige kraftregioner, og er dette en ønskelig utvikling med tanke på å få ned forbruk og klimautslipp?


Les hele debatten