Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

Om hvordan statsråden kan si at hun jobber for å bedre rekrutteringen av fosterfamilier samtidig som regjeringen prioriterer vekk mange av de som er flinkest til å rekruttere og følge opp fosterhjemmene

Datert: 25.11.2021
Besvart: 01.12.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

Tage Pettersen (H)

Spørsmål

Tage Pettersen (H): Det viktigste arbeidet for å skape flere fosterhjem er rekruttering og oppfølging av hjemmene. Da regjeringspartiene i barnevernsloven og i Hurdalsplattformen sa nei til å benytte private, og i mange sammenhenger også ideelle, mister man mye kompetanse og kapasitet. Dette pekte flere høringsinstanser på da barnevernsloven ble behandlet før sommeren.

Hvordan kan statsråden si at hun jobber for å bedre rekrutteringen samtidig som regjeringen prioriterer vekk mange av de som er flinkest til å rekruttere og følge opp fosterfamiliene?


Les hele debatten