Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

Om at statsråden i muntlig spørretime 24. november sa at midler til fornybar energi og klimatilpasning ble "neglisjert gjennom den forrige regjering", mens sannheten er at regjeringen Solberg intensiverte innsatsen for både fornybar energi og klimatilpasning betraktelig

Datert: 25.11.2021
Besvart: 01.12.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Statsråden sa i muntlig spørretime 24. november at midler til fornybar energi og klimatilpasning ble "neglisjert gjennom den forrige regjering" og at den "gjorde betydelige kutt i innsatsen til fornybar energi, som medførte et betydelig behov for reforhandling av allerede inngåtte avtaler og reduksjon i støtten til flere partnere". Sannheten er derimot at regjeringen Solberg intensiverte derimot innsatsen for både fornybar energi og klimatilpasning betraktelig.

Hvordan kan disse satsingene omtales som "neglisjering"?


Les hele debatten