Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

Om hva de internasjonale reaksjonene har vært på kuttet i statsbudsjettet på 1,85 mrd. kroner til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE)

Datert: 17.11.2021
Besvart: 24.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): I Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) foreslår regjeringen en reduksjon på post 161.70 i statsbudsjettet på 1,85 mrd. kroner til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) for perioden 2021–2025. Denne bevilgningen var vedtatt av et enstemmig storting i år.

Hva har de internasjonale reaksjonene vært på dette kuttet?


Les hele debatten