Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om statsråden mener at en hastebeslutning om å sentralisere virksomheten i Oslo tilfredsstiller kravene til forsvarlig utredning og medvirkning, med henvisning til at styret ved OsloMet i 2018 konkluderte med at studiestedet på Kjeller skulle opprettholdes

Datert: 30.01.2020
Besvart: 05.02.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): I 2018 konkluderte styret ved OsloMet med at studiestedet på Kjeller skulle opprettholdes. Nå lanserer rektor et forslag om å sentralisere virksomheten til Oslo.

Mener statsråden en hastebeslutning allerede i mars tilfredsstiller kravene til forsvarlig utredning og medvirkning?


Les hele debatten