Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

Om statsråden mener at nye utenlandskabler vil være en suveren beslutning for norske myndigheter dersom den nye energimarkedspakken godtas av Norge

Datert: 02.01.2020
Besvart: 08.01.2020 av olje- og energiminister Sylvi Listhaug

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Ifølge den nye energimarkedspakken som EU vedtok i 2019 må Statnett annethvert år utarbeide reviderte tiårige nettutviklingsplaner som skal være i tråd med EUs nettverksplaner og planer for regionale nett. Ved motstrid kan Reguleringsmyndigheten for energi, RME, be om endring i planene. NorthConnect-kabelen står på EUs liste over prioriterte prosjekt.

Mener statsråden at nye utenlandskabler vil være en suveren beslutning for norske myndigheter dersom den nye energimarkedspakken godtas av Norge?


Les hele debatten