Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Om når regjeringen vil sørge for at alle politidistrikter registrerer antisemittisme som motiv for hatkriminalitet, i tråd med tiltak i handlingsplanen mot antisemittisme

Datert: 05.04.2018
Besvart: 11.04.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det var viktig og nødvendig at regjeringen 2. oktober 2016 la fram en handlingsplan mot antisemittisme. Tiltak 6 i planen er å 'registrere antisemittisme som motiv for hatkriminalitet i alle politidistrikter'. Likevel skal det fortsatt være slik at rapporteringen om hatkriminalitet etter halvannet år ikke er oppdatert slik regjeringen lovte, og at det kun er i Oslo politidistrikt som på eget initiativ registrerer antisemittisme manuelt.

Hva er grunnen til at det tar så lang tid å gjennomføre pkt. 6, og når vil regjeringen sørge for det?


Les hele debatten