Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

Om korleis statsråden tyder ordet «rådgjeving», med bakgrunn i at norske soldatar har gripe inn i stridssituasjoner fleire gonger i Irak der mandatet ligg i ordet, og korleis den tydinga er kommunisert til Stortinget

Datert: 05.04.2018
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 11.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): NRK har vist video der norske soldatar deltek i aktiv krigføring i Irak. Forsvarssjefen sa tysdag 3. april at norske soldatar har gripe inn i stridssituasjonen fleire gonger, og at mandatet til dette ligg i ordet 'rådgjeving'. Tidlegare forsvarsminister Søreide sa i ei pressemelding 3. mars 2017 at norske soldatar ikkje skal delta direkte i kamphandlingar.

Korleis tyder statsråden ordet 'rådgjeving', og korleis er den tydinga kommunisert til Stortinget?


Les hele debatten