Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt foreldre bør ha tilgang til journalen til barn under 12 år i psykisk helsevern, med henvisning til at Helse Nord og Helse Vest har åpen elektronisk journal også i BUP, der det er opp til hver enkelt behandler å skjerme for e-innsyn

Datert: 22.11.2017
Besvart: 29.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): Helse Nord og Helse Vest har åpen elektronisk journal også i BUP. Foreldre har e-innsyn for barn under 12 år. Barn og unge forteller at det ikke er trygt at foreldre kan lese på internett hva de har snakket med sin behandler om. Behandlere kan skjerme noe fra e-innsyn, men det er opp til hver enkelt behandler etter hver time, noe som er et svært sårbart system.

Mener statsråden at foreldre bør ha elektronisk tilgang til journalen til barn under 12 år i psykisk helsevern?


Les hele debatten