Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Fiskeri- og sjømatministeren FND (1 - 20 av 28)
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1081 (2020-2021)

  Innlevert: 26.01.2021

  Sendt: 27.01.2021

  Til behandling

  Vil statsråden etterkomme ønsket til NJFF og sette kvoten for fangst av Steinkobbe til minimum 180 dyr pr år, og dersom ikke, hva er begrunnelsen sett opp mot formålet om å styrke torskebestanden i Oslofjorden?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:916 (2020-2021)

  Innlevert: 12.01.2021

  Sendt: 12.01.2021

  Rette vedkommende: Fiskeri- og sjømatministeren

  Besvart: 19.01.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Det er snart to år siden Mattilsynet meldte at termisk avlusing med varmtvann fra og med 28 grader må fases ut i løpet av to år dersom ikke ny kunnskap dokumenterer at metoden kan brukes på en velferdsmessig forsvarlig måte. Nå melder Mattilsynet at de er bekymret over at termisk avlusing brukes mer enn tidligere, uten at dyrevelferden har blitt forbedret. Vil statsråden ta initiativ til en avvikling av termisk avlusing?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:858 (2020-2021)

  Innlevert: 05.01.2021

  Sendt: 05.01.2021

  Besvart: 12.01.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hvorfor har fiskeri- og sjømatministeren halvert agnkvoten for 2021, og planlegges det ytterligere reduksjon i agnkvoten i 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:853 (2020-2021)

  Innlevert: 23.12.2020

  Sendt: 05.01.2021

  Besvart: 12.01.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Kan statsråden redegjøre for hvilke konsekvensutredninger som er gjort for å beregne hvordan ny ressursfordeling vil slå ut for de ulike fartøygruppene, herunder prosess, og hvilke interesser som har vært direkte involvert i forkant av beslutningen om å endre premisset om å trekke avsetningene til åpen gruppe fra toppen som lagt som et av flere viktige premiss for ressursfordeling i behandlingen av kvotemeldingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:852 (2020-2021)

  Innlevert: 23.12.2020

  Sendt: 05.01.2021

  Besvart: 12.01.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hvordan begrunner regjeringen at de nå bryter med forutsetningene som ble lagt til grunn i ; premisser som Stortinget sluttet seg til og la til grunn for sine vedtak, når de nå har besluttet å skjerme trålflåten for å bidra inn i åpen gruppe, som er en viktig rekrutteringsarena for næringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:802 (2020-2021)

  Innlevert: 18.12.2020

  Sendt: 18.12.2020

  Besvart: 05.01.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hvordan kan det ha seg at EU-kvoten stadig øker når grunnlaget for den er «stand still avtalen»?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:746 (2020-2021)

  Innlevert: 12.12.2020

  Sendt: 14.12.2020

  Besvart: 18.12.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Kor mykje meir i kroner ville kvar av kommunane som har lakseoppdrett ha fått meir i 2020 og 2021 (samla) om ein la til grunn fordeling mellom stat og fylke etter den modellen for havbruksfondet som tidlegare var gjeldande (70-10-20) og dei siste anslaga for auksjonen i 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:690 (2020-2021)

  Innlevert: 10.12.2020

  Sendt: 10.12.2020

  Besvart: 17.12.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Kan jeg be om at statsråden forklarer hvordan noe som Island årvisst praktiserer er fullt mulig i Island men er «en håpløs oppgave» å få til i Norge etter statsrådens mening?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:620 (2020-2021)

  Innlevert: 30.11.2020

  Sendt: 01.12.2020

  Besvart: 08.12.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Høsten 2019, i forbindelse med behandlingen av Dok 8:184 S (2018-2019) om en styrking av rekenæringen, opplyste fiskeriministeren at regjeringen hadde igangsatt et arbeid med å se på ulike tiltak for å øke råstofftilgangen til rekeindustrien. Hva er status i dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:612 (2020-2021)

  Innlevert: 30.11.2020

  Sendt: 30.11.2020

  Rette vedkommende: Fiskeri- og sjømatministeren

  Besvart: 07.12.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Gjør regjeringen noe for å følge opp vedtakene Stortinget har gjort for innlands fiskeoppdrett, og i så fall hva?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:589 (2020-2021)

  Innlevert: 27.11.2020

  Sendt: 27.11.2020

  Besvart: 07.12.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  I et møte med Fiskebåt Nord 25.11.20 kritiserte fiskeriministeren kvoteforslaget for 2021 fra fiskeridirektøren. Hvilke signaler er gitt fra departementet til direktoratet om kvotefordeling etter at stortinget behandlet kvotemeldingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:585 (2020-2021)

  Innlevert: 27.11.2020

  Sendt: 27.11.2020

  Besvart: 04.12.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Kor mykje ekstra er betalt inn i ekstra CO2-avgift i 2020 som fylgje av vedtaket om å fjerna redusert sats for fiskeri, og kor mykje er utbetalt i kompensasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:564 (2020-2021)

  Innlevert: 25.11.2020

  Sendt: 25.11.2020

  Besvart: 02.12.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Fra Stortingets talerstol sier statsråd Odd Emil Ingebrigtsen at Riksrevisjonen «ikke har avdekket noe lovbrudd i fiskeriforvaltningen.» Kan jeg be om at statsråden påviser hvor det i rapporten står at Riksrevisjonen; 1) har hatt til formål å avdekke lovbrudd og, 2) at forvaltningen ikke har gjort seg skyldig i lovbrudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:531 (2020-2021)

  Innlevert: 22.11.2020

  Sendt: 23.11.2020

  Besvart: 30.11.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Når vil fiskeriministeren ta en avgjørelse om AOS får utviklingstillatelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:511 (2020-2021)

  Innlevert: 20.11.2020

  Sendt: 20.11.2020

  Besvart: 25.11.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hvordan har minister Ingebrigtsen tenkt seg at Nord-norske sjarker – som fratas 21 518 tonn skal komme seg til området vest av Irland for å hente «byttefisken» som EU skal innvilge Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:483 (2020-2021)

  Innlevert: 18.11.2020

  Sendt: 18.11.2020

  Besvart: 26.11.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Er det mulig å dispensere fra kravet om at mann og båt må ha vært i fiske i 2 år for å kunne bruke et erstatningsfartøy for å ta opp resterende kvote, og på den måten hjelpe til i en urimelig og uforskyldt situasjon for fiskeren David Ingilæ, da båten hans brant opp for kort tid siden?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:482 (2020-2021)

  Innlevert: 18.11.2020

  Sendt: 18.11.2020

  Besvart: 25.11.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vi ser nå dessverre en negativ utvikling med stadig rapporter om nye utbrudd av ILA og flere tilfeller av PD innen oppdrettsnæringen. Det eneste som jeg nå kan se er foreslått fra statsrådens side når det gjelder å få snudd den negative utviklingen på dette området er utsettelse av nødvendig regelverk og forslag om fjerning av tiltak som er kommet i et føre-var perspektiv. Hva vil statsråden nå konkret foreta seg for å bekjempe laksesykdommene PD og ILA?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:479 (2020-2021)

  Innlevert: 17.11.2020

  Sendt: 18.11.2020

  Besvart: 26.11.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil fiskeriministeren hjelpe til slik at denne ungdommen fra Kjøllefjord får fiske videre med en annen båt slik at han oppnår krav for å få fiske krabbe til neste år?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:442 (2020-2021)

  Innlevert: 13.11.2020

  Sendt: 16.11.2020

  Besvart: 20.11.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Ungdomsfiskekvoten ordningen er populær, og på Vestlandet er det mange ungdommer som fisker etter leppefisk. Tre søsken fra Austevoll har sendt brev til Fiskeridirektoratet der de reagerer på kravet om å måtte investere i nye teiner, det er ikke bærekraftig å kassere teiner, og ungdomsfiske blir ulønnsomt. De mener at søsken eller andre ungdommer bør få bruke samme båt. Det øker tryggheten og gjør at ungdom ikke blir avhengig av voksne for å føre båten. Ber ministeren se til at innspillene fra ungdommene blir fulgt opp.
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:466 (2020-2021)

  Innlevert: 11.11.2020

  Sendt: 16.11.2020

  Besvart: 20.11.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Havforskningsinstituttet skriver på sine nettsider 27.08.20: «Havforskningsinstituttet gir råd om at fangsten av kystbrisling i 2020 i Hardangerfjorden, Sognefjorden og Nordfjord begrenses til: 240 tonn i Hardangerfjorden, 360 tonn i Sognefjorden og 80 tonn for Nordfjord. Det gis også råd om at det i områder som ikke overvåkes, også settes en fangstbegrensning dersom et fiske av betydning starter, som for eksempel i Trondheimsfjorden i 2018 og 2019.» Har statsråden tenkt å følge dette rådet fra HI, hvis ikke, hvorfor?