Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Fiskeri- og sjømatministeren FND (1 - 20 av 38)
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2115 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  7 av 10 fisk sendes ubearbeidet ut av landet, og det fører til at arbeidsplasser og verdiskaping, som skulle ha trygget bosetning og lokalsamfunn i distriktene, går ut av landet. Kan ministeren skissere hva regjeringa vil gjøre for å styrke helårsdrift og helårsarbeidsplasser i fiskeindustrien i nord?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1991 (2019-2020)

  Innlevert: 19.06.2020

  Sendt: 22.06.2020

  Rette vedkommende: Fiskeri- og sjømatministeren

  Besvart: 29.06.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Det ble pekt på utfordringer spesielt i nord og vist til 5 mill. kroner fra fiskeriforskningsavgiften som skulle kunne nyttes til et første pilotprosjekt for en slik satsing. Kan ministeren redegjøre konkret for hva en slik satsing så langt omfatter, i friske midler for 2020, samt ev. antall nye stillinger tilknyttet satsingen og hvilket regionkontor pilotprosjektet er lagt/legges til?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1882 (2019-2020)

  Innlevert: 11.06.2020

  Sendt: 11.06.2020

  Besvart: 18.06.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Analyser gjennomført av Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet viser at ved å omfordele biomasse fra de mest smittespredende lokaliteter til de beste lokalitetene vil smitten av lakselus halveres. En slik omstrukturering er krevende, men analysen viser at semi-lukkede anlegg har nesten tilsvarende effekt. For å stimulere til raskere innføring av semi-lukkede merder vil ministeren vurdere å utvide unntaksordningen i trafikklyssystemet til også å omfatte innføring av 0-utslippsteknologi som semi-lukkede merder i sjø?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Laabak (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1847 (2019-2020)

  Innlevert: 08.06.2020

  Sendt: 08.06.2020

  Besvart: 15.06.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil regjeringen sørge for å følge opp og iverksette tiltak i forhold til syk laks i Enningdalselva?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1774 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Besvart: 02.07.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  I en reportasje i NRK fremkom det fra statsråden at det ikke er tillatt å leie ut konsesjoner på laks. Kan statsråden helt konkret i detalj vise til hvilken lov/forskrift som regulerer dette, samtidig som han skisserer hva regjeringa vil gjøre for å styrke arbeidsplasser i fiskeindustrien i Nordland, herunder helårlige arbeidsplasser.
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1727 (2019-2020)

  Innlevert: 26.05.2020

  Sendt: 26.05.2020

  Besvart: 02.06.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hvordan kan fiskeriforvaltningen tillate at dem som gratis har fått tillatelser til å fange leppefisk – på vegne av det norske folk, som eier norsk fiske i felleskap – kan selge slike «fritak fra forbud» for millioner av kroner, og putte pengene i egen lomme. og hvordan har statsråden tenkt å innkreve pengene slik at de kan bli tilbakebetalt til de rettmessige eiere, dvs, kystfolket?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1673 (2019-2020)

  Innlevert: 19.05.2020

  Sendt: 19.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at lokale byråkratiske prosesser i Møre og Romsdal ikke stopper havbruksprosjekter som har potensiale til å gi økonomisk vekst og arbeidsplasser i tiden fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1660 (2019-2020)

  Innlevert: 17.05.2020

  Sendt: 18.05.2020

  Besvart: 25.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Tips om teiner som spøkelsesfisker strømmer inn, men Fiskeridirektoratet må la tips ligge. Hva vil regjeringen gjøre for å stanse spøkelsesfiske utover fagre ord?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1583 (2019-2020)

  Innlevert: 11.05.2020

  Sendt: 11.05.2020

  Besvart: 18.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil statsråden se på muligheten for å endre konsesjonsvilkår som i større grad likestiller oppdrett på land og lukkede anlegg i sjø?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1556 (2019-2020)

  Innlevert: 08.05.2020

  Sendt: 08.05.2020

  Besvart: 15.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Kva element av kvotemeldinga ser statsråden det som naudsynt og ynskjeleg å utgreie konsekvensane av som fylgje av Stortinget sitt vedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1478 (2019-2020)

  Innlevert: 30.04.2020

  Sendt: 04.05.2020

  Besvart: 12.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Fiskeriflåten har store utfordringer. Mange er bekymret for framtida. Forskuttering av CO2-avgiften er et tiltak som kunne avhjulpet situasjonen. Det synes å være vanskelig å få til. Fiskerne langs kysten i Sør-Norge har store utfordringer, og med stor ledighet i andre virksomheter er det nødvendig med tiltak for å kunne fortsette fisket. Hvilke andre tiltak ser fiskeriministeren for seg kan treffe fiskerne langs kysten i Sør-Norge og vil statsråden be finansministeren vurdere en forskuttering av tilbakebetaling av CO2-avgiften?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1437 (2019-2020)

  Innlevert: 27.04.2020

  Sendt: 27.04.2020

  Besvart: 04.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Når det gjelder tråling og yngeldrap – hysefisket - Varangerfjorden, vil statsråden anmelde lovbryterne, begjære skipper og eier av ms «Asbjørn Selsbane» straffet; sørge for at verdien av fangsten blir inndratt; sørge for at slikt fiske ikke får fortsette i år og senere år, og sørge for at slik ressurskriminalitet ikke kvalifiserer for deltakelse i Ferskfiskordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1391 (2019-2020)

  Innlevert: 22.04.2020

  Sendt: 22.04.2020

  Besvart: 28.04.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Jeg ber statsråden orientere Stortinget om det finnes hjemmel for å tillate 50 metringer å fiske i Breivikfjorden – i fødestua til den rødlista kysttorsken. Kan jeg be om svar på hvor er hjemmelen, hvor finnes det vedtak som tillater dette fisket?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1371 (2019-2020)

  Innlevert: 21.04.2020

  Sendt: 21.04.2020

  Besvart: 28.04.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Ser fiskeriministeren at det blir feil når en flåte som skal være langt fra fjærsteinan og gyteområder begynner å konkurrere med den minste sjarkflåten slik vi nå er vitne til fra Breivikfjorden på Sørøya, og er det noen som helst slags begrensinger for denne type flåte?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1296 (2019-2020)

  Innlevert: 01.04.2020

  Sendt: 01.04.2020

  Besvart: 14.04.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Fiskeribladet meldte 26.3 at årets selfangst vil skje uten inspektører om bord. Dette er svært uheldig for dyrevelferden, da det tidligere har vært grove eksempler på regelbrudd i næringen. Det er også uklart med hvilken begrunnelse og hjemmel endringen har skjedd. Under hvilken hjemmel har endringen skjedd, og vil statsråden vurdere å snu i denne saken for å sikre at inspektørene får gjort den viktige jobben, eventuelt stanse årets selfangst?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1289 (2019-2020)

  Innlevert: 30.03.2020

  Sendt: 31.03.2020

  Besvart: 03.04.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Liegruppen har under bygging verdens mest miljøvennlige fiskerfartøy ved Cemre verft i Tyrkia. De har benyttet seg av "nybygginsordningen" og har solgt en eldre fiskebåt og fisker kvotene med andre fartøy i rederiet. På grunn av korona er leveringen forsinket. Vil ministeren være positiv til å utvide fristen for ordningen som følge av at mange aktører har varslet Force Majeure på grunn av korona som medfører at den nye fiskebåten blir forsinket?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1284 (2019-2020)

  Innlevert: 27.03.2020

  Sendt: 30.03.2020

  Besvart: 03.04.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Dagens regelverk gir liten fleksibilitet i bruk av båt og mannskap for fiske av kvoter. I tilfelle der mannskap blir smittet av korona vil det kunne få dramatiske konsekvenser. Vil statsråden vurdere å gi midlertidig økt fleksibilitet med mulighet til å benytte annet fartøy eller mannskap, dersom et rederi blir rammet av korona?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1276 (2019-2020)

  Innlevert: 26.03.2020

  Sendt: 26.03.2020

  Besvart: 02.04.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Det vises til Mattilsynets vedtak om å gi Lerøy og MOWI dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriftens §17. Jeg er gjort kjent med at både Ocean Quality og Sekkingstad AS også har fått innvilget dispensasjon. Hva er begrunnelsen for at slike dispensasjoner er gitt, og vil statsråden vurdere å inndra gitte dispensasjoner og sørge for at nye dispensasjoner ikke gis?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1260 (2019-2020)

  Innlevert: 21.03.2020

  Sendt: 23.03.2020

  Besvart: 30.03.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hvordan har statsråden fulgt opp anmodningsvedtak 5. april 2016 fra Stortinget, som lyder som følger: Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for å styrke rekrutteringen til fiskerinæringen, og hvordan mener statsråden at det betyr en styrking av rekrutteringen til fiske å avvikle ordningen med vederlagsfrie nytildelinger av fiskeritillatelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1152 (2019-2020)

  Innlevert: 04.03.2020

  Sendt: 05.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av fiskeri- og sjømatminister Torbjørn Røe Isaksen

  Er retningslinjene å forstå slik at all havbruksaktivitet på land må ha sitt laveste nivå over høyeste tidevann, og er det en ønsket situasjon fra et energiperspektiv?